Globity
Globity

Globity

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam

Λύση Ελέγχου Θερμοκρασίας

Ανέπαφη Μέτρηση  | Μέγιστη Ακρίβεια

 Thursday, 24 October 2019 00:00

CATERING

 Η Globity Services παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Catering 

 

 

Για επιχειρήσεις  εστιάζοντας σε 3 άξονες:

  • Κάλυψη κάθε επαγγελματικού event και περίστασης αλλά και κάθε γευστικής προτίμησης ή επιλογής.
  • Ημερήσια παροχή ή διανομή εδεσμάτων προσυμφωνημένου menu.
  • Οργάνωση και διαχείριση μονάδων εστίασης σε επαγγελματικές εγκαταστάσεις, κάθε είδους.
 

Το ανταγωνιστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις σήμερα, δημιουργεί παράλληλα, ένα σύνολο προκλήσεων και ευκαιριών. 

Προκλήσεις που ενισχύονται από  αλλαγές για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας και ευκαιρίες που ανακύπτουν από τη νέα πραγματικότητα  στην οποία  ο ρόλος του ανθρώπινου δυναμικού αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Το ανθρώπινο δυναμικό καλείται να παρέχει την εργασία του αλλά κυρίως τα ταλέντα   και τη δημιουργικότητά του, μέσα από συστήματα: δίκαιης εφαρμογής αξιολογήσεων, προαγωγών, επιβραβεύσεων και σύνδεσης αμοιβών-παροχών με τα αποτελέσματα.

 

Η στρατηγική Δ.Α.Δ. είναι το σύνολο των πολιτικών και των μεθόδων της διοίκησης  ανθρωπίνων πόρων, που δημιουργούν τις προϋποθέσεις, τις επαγγελματικές δεξιότητες  και συμπεριφορές   που απαιτούνται για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Globity Services

          Ο ρόλος της Δ.Α.Δ στη Globity Services είναι:

  • Επιτελικός καθώς καθορίζει πολιτικές, συστήματα και λειτουργίες.
  • Υποστηρικτικός σε όλες τις οργανωτικές μας μονάδες.
  • Συμβουλευτικός, καθώς παρέχει συμβουλές.
  • Εποπτικός, καθώς ελέγχει κατά πόσο εφαρμόζονται σωστά οι πολιτικές και οι προβλεπόμενες λειτουργίες.
  • Εκτελεστικός, με την έννοια ότι η Δ.Α.Δ εκτελεί συγκεκριμένες δράσεις και στοχεύει σε καθορισμένα αποτελέσματα.

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της στρατηγικής της Δ.Α.Δ είναι  η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού μας. Η γνώση, οι  ιδέες και το όραμα του ανθρώπινου δυναμικού μας,  συνδέονται αδιάρρηκτα με το όραμα και της αξίες της Globity Services, γεγονός που επιφέρει την αυξημένη αποτελεσματικότητα , όχι μόνο ως προϊόν προσωπικών χαρισμάτων ή ιδιαίτερων ικανοτήτων, αλλά ως παράγοντα της κοινού στόχου και αξιών του εταιρικού οργανισμού και του προσωπικού του.

Παράλληλα, μέσα από αξιολόγηση των συστημάτων διαχείρισης και ανασκόπηση της εκάστοτε υφιστάμενης κατάστασης, δημιουργούμε εμπεριστατωμένες προτάσεις προς άρση οιασδήποτε δυσλειτουργίας εντοπιστεί.

Η ομάδα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού διαμορφώνει και συντηρεί ένα περιβάλλον, δυναμικό, διαρκώς εξελισσόμενο, με δέσμευση στην Ολική Ποιότητα, τόσο στο τεχνικό αποτέλεσμα των έργων, όσο και στην εξυπηρέτηση των πελατών.

Αποδίδοντας τη δέουσα σημασία στον ανθρώπινο παράγοντα, αλλά και στην παραγόμενη επιχειρηματική αξία, δεσμευόμαστε μακροχρόνια και για την αξία της επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό.

Παρέχουμε ευκαιρίες για εξέλιξη και εργασιακές προκλήσεις, ιδιαίτερα, σε ταλαντούχους και «ανήσυχους», ώστε να αξιοποιήσουν αποτελεσματικότερα τις ικανότητές τους.

Αξιοποιούμε ταλέντα και γνώσεις, ζωτικότητα και ενθουσιασμό στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους, μέσα από ικανοποιητικές ευκαιρίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης, σύγχρονες εργασιακές συνθήκες, δυναμικό εργασιακό περιβάλλον, ελκυστική εργασιακή και εταιρική κουλτούρα.

Εξελίσσουμε και διευρύνουμε τα συστήματα αξιολόγησης , σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, την ανάπτυξη καριέρας, τη σύνδεση των αμοιβών με το αποτέλεσμα, τα συστήματα επιβραβεύσεων και διακρίσεων.

Η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού της Globity Services αποτελεί έτσι έναν από τους βασικούς παράγοντες για την έως τώρα επιτυχημένη πορεία της.

Η Globity Services, συγκροτείται ως μια δυναμική εταιρεία με στόχους και επιδιώξεις που συμμερίζονται μαζί η διοίκηση και οι εργαζόμενοι, με βασική αποστολή την ικανοποίηση του πελάτη, την εξυπηρέτησή του και την επίτευξη των εταιρικών του στόχων. . 

 
Thursday, 24 October 2019 00:00

Υγιεινή & Ασφάλεια

Το ζήτημα υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας, είναι κεφαλαιώδους σημασίας, για τη Globity Services, στα πλαίσια της λειτουργίας της.

Η προστασία τόσο των εργαζομένων, όσο και αυτών που απολαμβάνουν-υποδέχονται τις υπηρεσίες μας, βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων της διοίκησης.

Αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα του θέματος, δίδουμε την απαιτούμενη προτεραιότητα σε πολιτικές και διαδικασίες υγιεινής, πρόληψης και ασφάλειας, όχι μόνο στην τήρηση της νομοθεσίας με την έννοια ενός ευρύτερου συνόλου κανόνων.

Έτσι ενημερώνουμε, όλους τους εμπλεκομένους, σχετικά με κινδύνους που ενδεχόμενα  διατρέχουν, καθώς και για τη μεθοδολογία, με την οποία μπορούν να προστατευθούν, ενώ παράλληλα τους πληροφορούμε για τα προγράμματα βελτίωσης της ποιότητας  ζωής στον εργασιακό χώρο.

 Με την υποστήριξη του Ιατρού Εργασίας και του Τεχνικού Ασφαλείας εκπονούνται  προγράμματα που περιλαμβάνουν:

- Σχεδιασμό παραγωγικής διαδικασίας.

- Δημιουργία αντίστοιχων δομών.

- Επιλογή πιστοποιημένων μέσων και υλικών.

- Εκπαίδευση σε μέσα προστασίας.

- Καθιέρωση εφαρμογής συστημάτων πρόληψης επαγγελματικών κινδύνων

 

Το ζήτημα υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας, είναι κεφαλαιώδους σημασίας, για τη Globity Services, στα πλαίσια της λειτουργίας της.

Η Globity Services δεν αρκείται σε δηλώσεις αρχών και προθέσεων, αλλά έχει διαμορφώσει και καταγράψει μια ολοκληρωμένη πολιτική υγιεινής και ασφάλειας, στην οποία, πέρα από το ρόλο και την αποστολή του Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας (με συμβουλευτικές και εποπτικές αρμοδιότητες), η τελική ευθύνη ανήκει στο κεντρικό management.

Η εμφάνιση του προσωπικού της εταιρείας μας είναι πάντα επιμελημένη, προσεγμένη και ομοιόμορφη, ενώ διαφοροποιείται ανάλογα με την ειδικότητα, το φύλο και τον χώρο εργασίας. 

 

Φύλαξη Εγκαταστάσεων

H Globity Services αναλαμβάνει, όπου απαιτείται, τη φύλαξη, με την επάνδρωση τμήματος ασφαλείας για το συγκεκριμένο χώρο ή χώρους.

Το προσωπικό που εκτελεί την αποστολή αυτή επιλέγεται από τα στελέχη της εταιρίας με ακόμη πιο αυστηρά κριτήρια από αυτά που θέτει η κείμενη νομοθεσία, για ένα και μοναδικό λόγο, για να παρέχει πραγματική ασφάλεια.

Στόχος είναι το προσωπικό αυτό να καλύπτει, με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο, τις ξεχωριστές και μοναδικές ανά πελάτη ανάγκες ασφαλείας, με σεμινάρια σε κάθε περίπτωση και έχοντας την συνέπεια που απαιτείται εκ μέρους της εταιρίας και την ευελιξία ως προς την προσαρμογή των επιπέδων ασφαλείας στις απαιτήσεις της κάθε αποστολής ξεχωριστά. 

Το προσωπικό ασφάλειας στατικών φυλάξεων, μετά από την αρχική του αξιολόγηση που πραγματοποιείται πριν την πρόσληψη του, αξιολογείται εκ νέου, ανά τακτικά χρονικά διαστήματα κατά την διάρκεια της υπηρεσίας του.

Ειδικότερα, ελέγχεται και επιβεβαιώνεται διαρκώς η εμφάνιση, το θάρρος και η ψυχραιμία του, η εντιμότητα, η εχεμύθεια, το ενδιαφέρον και η επάρκεια για την εργασία, η συνέπεια και η αξιοπιστία του.

Η απόδοση του προσωπικού ελέγχεται καθημερινά από την διεύθυνση ανθρωπίνων πόρων της εταιρίας από περιπολίες των εποπτών και από αιφνιδιαστικές εφόδους των επικεφαλής των τμημάτων.

Εξάλλου η Globity Services εκπαιδεύει διαρκώς τα στελέχη της στις νέες τεχνολογίες ασφαλείας, αλλά και στις τεχνικές που αναπτύσσονται διεθνώς, έτσι ώστε να διατηρεί πάντα ένα υψηλότατο επίπεδο απόδοσης και γνώσης που μετουσιώνεται σε καθημερινή πρακτική.

Τα περιπολικά οχήματα της Globity Services κινούνται όλο το 24ώρο, 365 μέρες το χρόνο, ελέγχοντας από κοντά την κατάσταση στους φυλασσόμενους χώρους, συντονίζονται με το κέντρο ελέγχου (TETRA) και ενημερώνονται συνεχώς λαμβάνοντας οδηγίες χειρισμού κάθε επείγουσας κατάστασης.

Άμεση Επέμβαση

Η Globity Services διαθέτει οχήματα, επανδρωμένα με τελευταίας τεχνολογίας ασυρμάτους που παρέχουν ασφάλεια επικοινωνίας (TETRA), που επεμβαίνουν άμεσα σε περιπτώσεις συναγερμών. Η υπηρεσία της άμεσης επέμβασης καλύπτεται καθημερινά από 22:00 έως 06:00 της επομένης και κατά την διάρκεια του σαββατοκύριακου και αργιών σε 24ωρη βάση.Περιπολίες (Patrol)

 

 

Η Globity Services αναλαμβάνει υπεύθυνα και αξιόπιστα να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και στον τομέα των Κλειστών Κυκλωμάτων Τηλεόρασης (CCTV).

Παρακολουθήστε μέσα από σύγχρονα ψηφιακά συστήματα τι συμβαίνει γύρω σας, ενημερωθείτε και ελέγξτε ακόμα και απομακρυσμένα την οικία σας , την επιχείρησή σας και γενικά την περιουσία σας.

Σας προτείνουμε την λύση  Dahua cctv 4CH  από 470,00 € + ΦΠΑ 

 

Περιλαμβάνει

  

- Καταγραφικό 4 καναλιών, 5-υβριδικό,

- 2 Κάμερα Dome 1MP, με φακό 8mmκαι IR 30m.

- 2 Κάμερα Bullet1 MP, με φακό 8mmκαι IR 20m.

- 1 Σκληρός δίσκος SATA 1TB.

- 1 Τροφοδοτικό 12V 5A.

- 4 BNC Connectors.

- 4 ΦΙΣ τροφοδοσίας

- 80m καλώδιο

- Εγκατάσταση όλου του ανωτέρου εξοπλισμού.

 

ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ 24%.

 

Βασική προϋπόθεση για την εξασφάλιση της προστασίας της ανθρώπινης ζωής , αλλά και της προστασίας της περιουσίας σας είναι η πρόληψη. Για τον λόγο αυτό η Globity Services σας προτείνει την εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού που εγγυάται πιστοποιημένα την καλή και πλήρη λειτουργία του.

Σας προτείνουμε την λύση  DSC - KIT04 - 1WENG  από 300,00 € + ΦΠΑ 

 

Περιλαμβάνει

  

-Πίνακας 4 ζωνών με μεταλλικό κουτί,

- Μετασχηματιστή.

- 1 πληκτρολόγιο (PC1404RKZ).

- 1 Εξωτερική σειρήνα

- 1 Εσωτερική σειρήνα

- 2 Μπαταρίες

- 1 Ανιχνευτής κίνησης ( Radar ).

- 5 Μαγνητικές Επαφές

- Εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού σε υπάρχουσα καλωδίωση

 

60,00€ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ 24%.

 
Thursday, 14 March 2019 00:00

Γραμμή Βοήθειας

Γραμμή Βοήθειας

1) Απευθύνεται σε ανθρώπους Γ’ ηλικίας, σε ανθρώπους με κινητικά προβλήματα και σε ανθρώπους που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις.

2) Ένας άνθρωπος στην δύσκολη στιγμή, το μόνο πράγμα που χρειάζεται είναι να έχει άμεση επικοινωνία με τον συγγενή του, τον γιατρό του, ή κάποιον που θα του εμπνέει σιγουριά και ασφάλεια καθ’ όλο το 24ωρο.

3) Γίνεται τοποθέτηση Ασύρματης ή Ενσύρματης συσκευής στην οικία του πελάτη, η οποία θα φέρει μπουτόν Emergency με ανοιχτή ακρόαση. Το πάτημα του μπουτόν ενεργοποιεί τον τηλεφωνικό αριθμό της γραμμής βοηθείας, που είναι καταχωρημένο στη μνήμη της συσκευής. Η γραμμή καταλήγει στο Κέντρο Επιχειρήσεων της GLOBITY SERVICES, το οποίο λειτουργεί σε 24ώρη βάση και 365 ημέρες το χρόνο. Με την είσοδο της κλήσης στο Κέντρο, εμφανίζεται στην οθόνη του PC η καρτέλα του πελάτη, με όλα τα απαραίτητα στοιχεία του ( Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση κατοικίας, Νόσος, Στοιχεία θεράποντος Ιατρού, λίστα συγγενών κ.α. ), και συγχρόνως συνομιλεί ο πελάτης σε ανοιχτή γραμμή με τον χειριστή του Κέντρου Επιχειρήσεων, ο οποίος εκτελεί ότι έχει συμφωνήσει η Εταιρία με τον Πελάτη ( ανεύρεση Ιατρού, αποστολή ασθενοφόρου, ενημέρωση συγγενικών προσώπων ) και μία σειρά άλλων ενεργειών. 

 

 


Συστήματα ελεγχόμενης πρόσβασης της Globity Services

Τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης (access control) είναι τα πιο διαδεδομένα και αποτελεσματικά συστήματα ασφαλείας καθώς ελέγχουν την πρόσβαση ατόμων και οχημάτων σε ελεγχόμενους ή διαβαθμισμένους χώρους. Για τους λόγους αυτούς η τεχνολογία των συστημάτων access control εξελίσσεται με πολύ ραγδαίους ρυθμούς.

Στην Globity Services, προτείνουμε πιστοποιημένα συστήματα ελεγχόμενης πρόσβασης και Ωρομέτρησης προσωπικού Η εικόνα του προστατευόμενου χώρου εμφανίζεται ανά πάσα στιγμή στον υπολογιστή ή το κινητό σας τηλέφωνο σε οποιοδήποτε μέρος ή χώρο θέλετε.

Αφού μελετήσουμε τον χώρο σας , σας προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις στα μέτρα σας. Τα συστήματά μας είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα διαχείρισης ποιότητας, ISO 9001.

Ανταποκρινόμαστε άμεσα στις δικές σας ανάγκες προτείνοντάς σας αξιόπιστες και καινοτόμες λύσεις.

Πριν προβείτε στην προμήθεια και εγκατάσταση ενός συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης, ζητήστε την γνώμη των ειδικών.

Για περισσότερες πληροφορίες και μια ΔΩΡΕΑΝ μελέτη του χώρο σας, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα της εταιρίας μας , τα οποία θα βρείτε στην σελίδα της επικοινωνίας.

 


Συστήματα εντοπισμού θέσης (GPS TRACKING)

Το GPS TRACKING είναι η δορυφορική παρακολούθηση και επιτήρηση, της κίνησης οχημάτων, προσώπων ή ζώων, η οποία επιτυγχάνεται μέσω ειδικών συσκευών και ειδικού λογισμικού για την χαρτογράφηση. Αποτελεί ιδανική λύση για εταιρείες που θέλουν να διαχειριστούν αποτελεσματικά το στόλο των οχημάτων τους, αλλά και για ιδιώτες που θέλουν να προστατέψουν την ιδιοκτησία τους και ευπαθή πρόσωπα της οικογένειάς τους. Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται είναι πρωτοποριακή, έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια και αποτελεί μία από τις βάσεις για τις μελλοντικές εξελίξεις στον ευρύτερο τομέα της ασφάλειας. Βασική προϋπόθεση για την εξασφάλιση της προστασίας της ανθρώπινης ζωής , αλλά και της προστασίας της περιουσίας σας είναι η πρόληψη. Για τον λόγο αυτό η Globity Services σας προτείνει την εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού που εγγυάται πιστοποιημένα την καλή και πλήρη λειτουργία του. 

Για περισσότερες πληροφορίες και μια ΔΩΡΕΑΝ μελέτη του χώρο σας, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα της εταιρίας μας , τα οποία θα βρείτε στην σελίδα της επικοινωνίας.

 

Page 1 of 5
Back To Top