Globity Our Services
Globity Our Services

Globity Our Services (3)

Security

  Feb 22, 2017

2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

2.1.   Φύλαξη Εγκαταστάσεων

H Globity Services αναλαμβάνει, όπου απαιτείται, τη φύλαξη, με την επάνδρωση τμήματος ασφαλείας για το συγκεκριμένο χώρο ή χώρους.

Το προσωπικό που εκτελεί την αποστολή αυτή επιλέγεται από τα στελέχη της εταιρίας με ακόμη πιο αυστηρά κριτήρια από αυτά που θέτει η κείμενη νομοθεσία, για ένα και μοναδικό λόγο, για να παρέχει πραγματική ασφάλεια.

Στόχος είναι το προσωπικό αυτό να καλύπτει, με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο, τις ξεχωριστές και μοναδικές ανά πελάτη ανάγκες ασφαλείας, με σεμινάρια σε κάθε περίπτωση και έχοντας την συνέπεια που απαιτείται εκ μέρους της εταιρίας και την ευελιξία ως προς την προσαρμογή των επιπέδων ασφαλείας στις απαιτήσεις της κάθε αποστολής ξεχωριστά.

Το προσωπικό ασφάλειας στατικών φυλάξεων, μετά από την αρχική του αξιολόγηση που πραγματοποιείται πριν την πρόσληψη του, αξιολογείται εκ νέου, ανά τακτικά χρονικά διαστήματα κατά την διάρκεια της υπηρεσίας του.

Ειδικότερα, ελέγχεται και επιβεβαιώνεται διαρκώς η εμφάνιση, το θάρρος και η ψυχραιμία του, η εντιμότητα, η εχεμύθεια, το ενδιαφέρον και η επάρκεια για την εργασία, η συνέπεια και η αξιοπιστία του.

Η απόδοση του προσωπικού ελέγχεται καθημερινά από την διεύθυνση ανθρωπίνων πόρων της εταιρίας από περιπολίες των εποπτών και από αιφνιδιαστικές εφόδους των επικεφαλής των τμημάτων.

Εξάλλου η Globity Services εκπαιδεύει διαρκώς τα στελέχη της στις νέες τεχνολογίες ασφαλείας, αλλά και στις τεχνικές που αναπτύσσονται διεθνώς, έτσι ώστε να διατηρεί πάντα ένα υψηλότατο επίπεδο απόδοσης και γνώσης που μετουσιώνεται σε καθημερινή πρακτική.

2.2. Άμεση Επέμβαση

Η Globity Services διαθέτει οχήματα, επανδρωμένα με τελευταίας τεχνολογίας ασυρμάτους που παρέχουν ασφάλεια επικοινωνίας (TETRA), που επεμβαίνουν άμεσα σε περιπτώσεις συναγερμών. Η υπηρεσία της άμεσης επέμβασης καλύπτεται καθημερινά από 22:00 έως 06:00 της επομένης και κατά την διάρκεια του σαββατοκύριακου και αργιών σε 24ωρη βάση.

2.3. Περιπολίες (Patrol)

Τα περιπολικά οχήματα της Globity Services κινούνται όλο το 24ώρο, 365 μέρες το χρόνο, ελέγχοντας από κοντά την κατάσταση στους φυλασσόμενους χώρους, συντονίζονται με το κέντρο ελέγχου (TETRA) και ενημερώνονται συνεχώς λαμβάνοντας οδηγίες χειρισμού κάθε επείγουσας κατάστασης.


2.4. Ασφαλής μεταφορά VIP με συνοδούς και οχήματα

Δεκάδες επιφανή πρόσωπα εμπιστεύονται και επιλέγουν τις υπηρεσίες της Globity Services για την προσωπική τους προστασία. Για την ασφαλή μεταφορά τους, η εταιρεία παρέχει ειδικά εξοπλισμένα μέσα μετακίνησης, ενώ το προσωπικό εκπαιδεύεται σε πιθανά σενάρια κινδύνου, ειδικά για κάθε περίπτωση.
Το προσωπικό VIP αποτελείται από άντρες και γυναίκες εκπαιδευμένους στην ασφάλεια υψηλών προσώπων από τον υπεύθυνο ασφαλείας της ισραηλινής κοινότητας.
Το προσωπικό VIP εκπαιδεύεται για την κάθε περίσταση ξεχωριστά, και διαθέτουν όλοι διπλώματα και βεβαιώσεις VIP και την ανάλογη προϋπηρεσία στον χώρο.

2.5. Paramedic

Κατάλληλο εκπαιδευμένο προσωπικό με ειδική εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες .

2.6. Ασφάλεια κτιρίων, υπηρεσιών (Reception duties, τηλεφωνικά κέντρα)

Όλο και περισσότερο δημιουργείται η ανάγκη για επαγγελματική κάλυψη και υπηρεσίες ασφαλείας μεγάλων κτιριακών εγκαταστάσεων, στον έλεγχο εισόδου και εξόδου επισκεπτών και προσωπικού, με χρήση σύγχρονων μέσων, υπολογιστών, Access Control, Τηλεφωνικό κέντρο, κάμερες κλπ και το κατάλληλα εκπαιδευμένο και ικανό προσωπικό που να τα χειρίζεται.

2.7. Ασφάλεια ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων.

Η εταιρεία ανταποκρίνεται πλήρως στην ανάγκη κάλυψης με ασφάλεια όλων των περιπτώσεων που απαιτούνται για τον έλεγχο: κυρίων εισόδων πρόσβασης στα Parking, Reception, χώρων αναψυχής και εκδηλώσεων καθώς και συνοδείας ομάδων όπου χρειαστεί.

2.8. Aασφάλεια εμπορικών κέντρων

Η ασφάλεια των εμπορικών κέντρων, με τα νέα δεδομένα, αποτελεί ένα δύσκολο τομέα, γιατί στα περισσότερα εμπορικά κέντρα η πρόσβαση από το εξωτερικό περιβάλλον καθώς και ο κίνδυνος δολιοφθοράς είναι εφικτός όλο το 24ωρο. Η Globity Services με την πείρα και την τεχνογνωσία που διαθέτει κάνει μελέτες ασφαλείας με την πλέον σύγχρονη τεχνολογία (Συστήματα παρακολούθησης μέσω control room, πεζά περίπολα, ενδοεπικοινωνία, μπίπερ κ.α.) και με ειδικά εκπαιδευμένο για την περίπτωση αυτή προσωπικό, μπορεί να καλύψει αυτό το δύσκολο τομέα, με επαγγελματική συνείδηση και ζήλο.

2.9. Συνεδρίων

Αναλαμβάνουμε την ασφάλεια των συνεδριακών χώρων με εκπαιδευμένο προσωπικό με την ανάλογη υλικοτεχνική υποστήριξη και υποδομή (έλεγχος χώρου με ειδικά συστήματα αντιμετώπισης δολιοφθορών και άλλων παράνομων ενεργειών).
Καταρτίζεται Σχέδιο ασφαλείας απεγκλωβισμού και μεταφοράς σε ασφαλή ελεγμένο χώρο.

2.10. Συναυλιών

Γίνεται Μελέτη ασφάλειας του χώρου από τα εξειδικευμένα στελέχη της εταιρείας μας για Ασφάλεια του κόσμου, την ασφάλεια των καλλιτεχνών, VIP κλπ και την ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης, ασφαλίζοντας ότι χρειαστεί με προσωπικό ασφαλείας και συστήματα, ελέγχοντας κεντρικές εισόδους, θέσεις VIP και συνοδεία καλλιτεχνών με οχήματα VIP, μαζικής μεταφοράς VAN.

2.11. Πολιτικών συγκεντρώσεων

Σε συνεργασία με τις ομάδες ασφαλείας(VIP) και τις τοπικές αρχές ασφαλίζουμε χώρους συγκεντρώσεων και πολιτικά γραφεία, αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι ενεργό και χρήσιμο στην αντιμετώπιση και πρόληψη της ασφάλειας αυτών.

FACILITY MANAGEMENT

  Feb 22, 2017

3.1 Υγειονομικές Εφαρμογές


Η Globity Services διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο στην εύρεση λύσεων στις προκλήσεις της προστασίας της Δημόσιας Υγείας από παράσιτα υγειονομικής σημασίας.
Ρόλος που απορρέει από ασφαλείς λύσεις βασισμένες στο Total Pest Management. Λύσεις έξυπνες, καινοτόμες, υψηλής αξίας, ως απάντηση στην αναγκαιότητα υπεύθυνης φροντίδας της δημόσιας υγείας στις εγκαταστάσεις.
Λύσεις αποτελεσματικές για κάθε πρόβλημα που συνδέεται με την αντιμετώπιση «ανεπιθύμητων επισκεπτών» στις εγκαταστάσεις (τρωκτικά, έντομα, βακτήρια, ιογενή παράσιτα, πρωτόζωα και γενικότερα παθογόνους μικροοργανισμούς αλλά και χειρισμούς απώθησης πουλιών και ερπετών).
Συναρτούμε στενά τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, με την προστασία των οικοσυστημάτων, σε εναρμόνιση με τις νέες νομικές ρυθμίσεις αρμοδίων φορέων της Ε.Ε. και της πολιτείας.
Μέσα από υγειονομικές εφαρμογές για αποδοτικότητα και αποτέλεσμα, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, κρίσιμο παράγοντα για τις λειτουργικές και οικονομικές απαιτήσεις, περιορίζουμε τους χρόνους και την αναστάτωση της εγκατάστασης, με μεγιστοποίηση της σχέσης κόστους-απόδοσης.
Εξασφαλίζουμε υψηλά πρότυπα και ελαχιστοποίηση των κινδύνων από την έκθεση σε δυνητικά επιβλαβείς βιολογικούς παράγοντες.

Παράλληλα εφαρμόζουμε προγράμματα ενταγμένα και εναρμονισμένα στις απαιτήσεις του συστήματος HACCP για εγκαταστάσεις τροφίμων-ποτών (παραγωγή-τυποποίηση- αποθήκευση-μεταφορά).

Η παγκόσμια εξέλιξη των επιστημών δημιουργεί σταθερή χρήση καινοτόμων προϊόντων και εφαρμογών που η υπευθυνότητα και η γνώση μας, προσαρμόζει στα καθημερινά, εξελισσόμενα προβλήματα.

Και όλα αυτά αντανακλούν μέσα από το βαθύ σεβασμό μας, στην ανθρώπινη υγεία, στη φύση,
στο περιβάλλον.

Οι εξαιρετικές λύσεις προσδιορίζονται, με σημείο αναφοράς τον τομέα της Εφαρμοσμένης Οικολογίας.

Αντιμετωπίζουμε επιτυχώς κάθε υγειονομική πρόκληση, γιατί κατανοούμε και ερμηνεύουμε τη φυσική συμπεριφορά των παρασίτων σε όλο το φάσμα των εγκαταστάσεων, παράλληλα με τη βιολογία τους (Think Pest).

Αναγνωρίζουμε, ορθά, τις ιδιαίτερες, κατά περίπτωση, ανάγκες, χαράσσουμε την ενδεδειγμένη στρατηγική, επιλέγουμε τις πιο συμφέρουσες μεθοδολογίες (εντοπισμός- κατανόηση-αντιμετώπιση).

Βρισκόμαστε κοντά στις εγκαταστάσεις ενεργά, με προγράμματα πρόληψης, ετοιμότητας, εκτίμησης επικινδυνότητας και ανάληψης δράσης με:

• Ελαχιστοποίηση της χρήσης χημικών.
• Απομάκρυνση (εξάλειψη) παραγόντων που ενισχύουν την επιβίωση των παρασίτων-ανεπιθύμητων εισβολέων.
Την ποιότητα των μέσων καταστολής ή την μεθοδολογία υιοθέτησής τους.
• Το πιστοποιημένο ανθρώπινο δυναμικό μας, με υψηλή τεχνογνωσία στα συστήματα και στις δεξιότητες υποστήριξης που αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα στην επιτυχή καταπολέμηση, πέραν των μέσων και της μεθοδολογίας.

3.2 Catering

Η Globity Services παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Catering για επιχειρήσεις εστιάζοντας σε 3 άξονες:
• Κάλυψη κάθε επαγγελματικού event και περίστασης αλλά και κάθε γευστικής προτίμησης ή επιλογής.
•Ημερήσια παροχή ή διανομή εδεσμάτων προσυμφωνημένου menu.
•Οργάνωση και διαχείριση μονάδων εστίασης σε επαγγελματικές εγκαταστάσεις, κάθε είδους.

3.3. Υπηρεσίες Μετεγκατάστασης

Η Globity Services παρέχει υπηρεσίες μετεγκατάστασης εξοπλισμού (μετακομίσεις) μεγάλης κλίμακας επαγγελματικών χώρων και διάφορων τύπων εγκαταστάσεων.
Διαθέτει εξειδικευμένα συνεργεία καταλλήλως εκπαιδευμένα, τα οποία με ειδικό εξοπλισμό, αναλαμβάνουν την μεταφορά του συνόλου μιας εγκατάστασης από ένα σημείο σε ένα άλλο, παραδίδοντας στον πελάτη ένα «αντίγραφο» του χώρων του.
Τα είδη προς μεταφορά παραλαμβάνονται από την αρχική τους θέση και «μετακινούνται» στην τελική επιθυμητή θέση με ασφάλεια, ταχύτητα και αξιοπιστία. Η χρήση υπερσύγχρονου εξοπλισμού εξοικονομεί χρόνο και μειώνει σε μεγάλο βαθμό τον κίνδυνο να προκληθούν ζημιές στα μεταφερόμενα φορτία.

Έργα Ανακαινίσεων

Ο απαιτούμενος χρόνος και η αναγκαία μέριμνα παραπέμπει τις διοικήσεις των εγκαταστάσεων να μεταθέτουν, την ανάγκη και την απόφαση για ανακαίνιση, στο μέλλον, αποστερώντας από τους πληθυσμούς της ένα εργονομικό, λειτουργικό, ανανεωμένο και αναγεννημένο αισθητικά περιβάλλον που αποτελεί πολλαπλασιαστή της παραγωγικότητας.
Δυσάρεστες σκέψεις άγχους, οδυνηρές εμπειρίες ή παραστάσεις ανακαινίσεων, ερωτηματικά ή αβεβαιότητες, αναστέλλουν την επιθυμία και την απόφαση για ανανέωση των χώρων.
Συχνά-πυκνά, μάλιστα, οι δυσάρεστες εμπειρίες λειτουργούν αποτρεπτικά και η απόφαση λαμβάνεται για περιορισμένης κλίμακας παρέμβαση, ενώ οι ανάγκες είναι ευρύτερες.
Η φιλοσοφία, ο σχεδιασμός και η πρακτική της Globity Services αλλάζει τον τρόπο στην διαμόρφωση, ανακαίνιση των χώρων, ευνοώντας και ενισχύοντας τη λήψη αποφάσεων.
Η ανακαίνιση και η επισκευή, με τη Globity Services, όχι μόνο δεν αποτελεί αναπόφευκτο «πονοκέφαλο», αλλά αντίθετα δελεαστική πρόταση που δίνει νέα πνοή στη λειτουργία της εγκατάστασης.
Αναγνωρίζουμε πρωταρχικά την αλήθεια, ότι η ανακαίνιση μιας εγκατάστασης και η διαμόρφωση των χώρων δεν είναι εύκολη υπόθεση.

Η αναδημιουργία και η ανανέωση των χώρων, με αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις, με κατασκευαστικές και διακοσμητικές λύσεις, είναι σύνθετη και απαιτητική εργασία, με πολλές δυσκολίες και ιδιαιτερότητες, αλλά ταυτοχρόνως με πολλές εναλλακτικές λύσεις και εφαρμογές.
Λύσεις που ικανοποιούν την πολυλειτουργικότητα των χώρων με αισιοδοξία, με ακρίβεια, σαφήνεια και λεπτομέρεια.
Λύσεις συμβατές με τις ανάγκες και τους διατιθέμενους προϋπολογισμούς.
Λύσεις βασισμένες στις ιδιαιτερότητες κάθε χώρου και έργου, ιδιαιτερότητες σχεδιαστικές, κατασκευαστικές, οικονομικές, χρονικές.

3.4 Έργα Πρασίνου

Η αύξηση του αστικού πληθυσμού αλλά και οι ανάγκες γης για επαγγελματικές εγκαταστάσεις, έχουν μειώσει δραστικά την αναλογία ελεύθερων χώρων πρασίνου ανά κάτοικο.
Έργα πρασίνου και κήπων είναι η προκύπτουσα ανάγκη δημιουργίας στο εσωτερικό και πέριξ των εγκαταστάσεων. Η δημιουργία αυτή είναι έργο ανθρώπινης δραστηριότητας, μέσα από λεπτούς χειρισμούς και ειδική φροντίδα.
Εμπεριέχει όλα τα ουσιαστικά αισθητικά στοιχεία, της σύνθεσης, της ισορροπίας, της προοπτικής, του βάθους, της υφής, του χρώματος. Είναι δημιουργία ζωντανή, έχει έντονη δυναμική, απαιτεί συνεχή προσπάθεια και υπευθυνότητα, μέσα από την αρμονική ισορροπία σχημάτων.
Τα έργα πρασίνου-κήπων συνίστανται στη δημιουργία και φροντίδα που απαιτούν γνώση, τεχνική αλλά και τέχνη. Ως τέτοια εμπεριέχουν τα στοιχεία των σχεδίων, της φόρμας, των χρωμάτων, των ήχων, των αρωμάτων, του συνολικού ύφους. Η υπόθεση του πρασίνου είναι συναρπαστική γιατί συνδέεται άμεσα με την εξέλιξη, τη ζωή.

Μέσα στην αγχώδη επαγγελματική καθημερινή δραστηριότητα, το πράσινο μας ηρεμεί, μας χαλαρώνει, μας «μαθαίνει» τις αρετές της υπομονής, της συνεχούς προσπάθειας, της επιμονής αλλά και την εναρμόνιση και επιστροφή στη φύση.

Τα έργα πρασίνου, οι κήποι, υπηρετούν τη ζωή, εμπεριέχοντας στοιχεία αναγνώρισης της αλλαγής των εποχών, αρώματα, σχήματα, «σκιές», ήχους.

Αποτελούν έργα τέχνης που εμπεριέχουν υψηλή σημασία-ως πρωταρχικό αλλά και απαραίτητο συμπληρωματικό στοιχείο-με έμπνευση από τη φύση και δόμηση με κανόνες αρχιτεκτονικής (αρχιτεκτονική τοπίου και αρχιτεκτονική κήπων).
Οι κήποι και τα έργα πρασίνου εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες, παράλληλα εντασσόμενα στην προσωπικότητα της εγκατάστασης, τις ιδιαιτερότητες, τα ιδιαίτερα σχήματά της, το προσωπικό της στίγμα.

Έργα πρασίνου-κήπου με λιτές γραμμές, χωρίς δόσεις υπερβολής, πλεονασμού και προσπάθειας εντυπωσιασμού, συμμετρικά ή ασύμμετρα, δημιουργούν ισορροπία, με χώρους που προσθέτουν σταθερότητα στο σύνολο του χώρου τους, όπως επίσης και στο σύνολο της εγκατάστασης, καθώς αποτελούν προέκτασή της τόσο λειτουργικά όσο και αισθητικά.

Αναλαμβάνουμε φροντίδα έργων πρασίνου που περιλαμβάνουν:

• Κατασκευή έργων πρασίνου
• Συντήρηση έργων πρασίνου
• Αυτόματο πότισμα
• Συνθέσεις κήπων
• Κλαδέματα υψηλών δένδρων
• Λιπάνσεις-αναζωογονήσεις
• Αναπλάσεις τοπίων
• Περιβαλλοντικές διαμορφώσεις
• Φυτοχώματα-αναμορφώσεις
• Αρχιτεκτονική κήπων και τοπίου
• Πράσινες ταράτσες
• Γκαζόν-κατασκευή, συντήρηση
• Φυτοπροστασία
• Αναβάθμιση κήπων
• Φωτισμούς
• Διακοσμητικές κατασκευές κήπου
• Φυτοτεχνικές μελέτες

Rate this item
(3 votes)

3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η άποψη της Εταιρείας μας, μέσα από την εμπειρία και τεχνογνωσία που εμπράκτως έχει αποδείξει μέχρι τώρα και σύμφωνα με την ολοένα αυξανόμενη ανάγκη για επαγγελματική αντιμετώπιση, στα θέματα της ασφάλειας, με τα νέα δεδομένα, είναι:
Η χρήση των πλέων συγχρόνων μέσων συστημάτων ασφάλειας από το έμπειρο προσωπικό μας που ενημερώνεται και εκπαιδεύεται διαρκώς , σε συνεργασία με τα στελέχη μας, μελετάει και επεμβαίνει με τον πλέον επαγγελματικό τρόπο (με μελέτες ασφαλείας, ειδικές οδηγίες, διαχείριση κρίσεων) αποτρέπει, στο πεδίο δράσης που του δίδεται, τον οποιοδήποτε δόλο.

3.1. Κέντρο Λήψεως Σημάτων & Εικόνα

Το Κέντρο Επιχειρήσεων είναι o πυρήνας κάθε αποτελεσματικού συστήματος ασφαλείας. Είναι το κεντρικό σημείο λήψης και διαβίβασης σημάτων και εντολών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η απόλυτη ασφάλεια των πελατών μας.

Το υπερσύγχρονο Κέντρο Επιχειρήσεων της Globity Services  παρακολουθεί τα σήματα ασφαλείας των συνδρομητών της εταιρίας σε 24ωρη βάση, ελέγχει την καλή λειτουργία τους και προβαίνει σε ανάλογη κινητοποίηση σε περίπτωση λήψης σήματος συναγερμού.

Πληροί όλους τους κανόνες ασφαλείας όσον αφορά την τοποθέτησή του σε ασφαλές σημείο, καθώς προστατεύεται από περιμετρικό κλειστό κύκλωμα CCTV, από σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης στον χώρο, καθώς έχει και αυτοδυναμία ρεύματος σε περίπτωση προσωρινής ή πολύωρης προγραμματισμένης διακοπής ρεύματος από την ΔΕΗ.

Ενδεικτικά το Κέντρο είναι σε θέση να επεξεργαστεί τα ακόλουθα είδη σημάτων και περιπτώσεων:

Διάρρηξης Σε σύντομο χρονικό διάστημα προστρέχουμε προς συνδρομή του πελάτη στο σημείο όπου προήλθε το σήμα. Η αναφορά κωδικών σημάτων συναγερμού ανά ζώνη επιτρέπει τον εντοπισμό του εισβολέα και την καθοδήγηση των αρχών ασφαλείας ή της ομάδας Άμεσης Επέμβασης της εταιρίας μας.

Πυρκαγιάς Ειδοποιείται η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι.

Διακοπής ρεύματος (Δ.Ε.Η.) Ενημερώνεται ο πελάτης και λαμβάνει μέτρα, εφόσον η διακοπή έχει μεγάλη διάρκεια και απειλεί την αυτονομία του συστήματος της καλής λειτουργίας της τηλεφωνικής γραμμής.

Οπλισμού - αφοπλισμού υπό απειλή Τοπικά είναι ένας αθόρυβος συναγερμός, αλλά το κέντρο λήψης σημάτων αντιλαμβάνεται ότι ο πελάτης βρίσκεται υπό απειλή, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες ενέργειες.

Οπλισμού – Αφοπλισμού του συστήματος Γίνεται αναφορά σημάτων ανά χρήστη κωδικού και άμεσος έλεγχος της εισόδου και εξόδου του προσωπικού που χειρίζεται το σύστημα συναγερμού και του ωραρίου της επιχείρησης.

3.2 Μεταφορά εικόνας

Για να έχετε καθαρή εικόνα, ακόμα κι όταν δεν είστε εκεί. Θέλετε να μπορείτε να επιβλέπετε τον προσωπικό ή τον επαγγελματικό σας χώρο, όταν απουσιάζετε και να έχετε πλήρη και καθαρή εικόνα;
Επιλέγοντας να εποπτεύσετε τον χώρο σας με συστήματα μεταφοράς εικόνας, θα είστε πάντα σε θέση να γνωρίζετε τι συμβαίνει. Το κλειστό κύκλωμα επιτήρησης σας επιτρέπει να έχετε πλήρη έλεγχο στους χώρους που επιθυμείτε όλο το 24ωρο, καταγράφοντας κάθε κίνηση.

Το άρτια εξοπλισμένο ιδιόκτητο Κέντρο Λήψης Σημάτων της Globity Services μας δίνει τη δυνατότητα να σας προσφέρουμε:

• Άμεση εκτίμηση της κατάστασης σε πραγματικό χρόνο

• Κινητοποίηση των περιπολικών της εταιρείας μας και ειδοποίηση των αρμόδιων αρχών

• Πλήρη και συνεχή ενημέρωσή σας

• Συνεχή υποστήριξη υψηλού επιπέδου

 

Γραμμή Βοήθειας


Με ένα απλό πάτημα του κουμπιού SOS στο τηλεχειριστήριο, η συσκευή ειδοποιεί το κέντρο επιχειρήσεων της εταιρίας μας και το εκπαιδευμένο προσωπικό μας ανταποκρίνεται άμεσα σε οποιαδήποτε ανάγκη ή επιθυμία του παιδιού ή του ηλικιωμένου γονιού σας.
Χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθούν από τη θέση τους ή να επιλέξουν οποιοδήποτε αριθμό σε κάποια τηλεφωνική συσκευή. Ανάλογα με την περίπτωση ο χειριστής του κέντρου μας ειδοποιεί την Άμεση δράση, την πυροσβεστική υπηρεσία, το ΕΚΑΒ ή κάποιο οικείο πρόσωπο.

• Σταθερό τηλέφωνο σπιτιού με ασύρματο τηλεχειριστήριο που κρεμιέται στο λαιμό.

• Πατώντας το κουμπί κλήσης - τερματισμού στο τηλεχειριστήριο μπορείτε να απαντάτε ή να κλείνετε το τηλέφωνο.

• Το τηλεχειριστήριο έχει ακτίνα 20 έως 45 μέτρα από τη συσκευή (ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης).

• Απαντάει κλήσεις και με τη χρήση ανοικτής ακρόασης. Με αυτόν τον τρόπο, ένας ηλικιωμένος δεν χρειάζεται να σηκώνεται καν από τη καρέκλα του. Έχει μεγάφωνο που εξασφαλίζει καθαρή ανοικτή ακρόαση.

• Έχει μεγάλα, εύχρηστα και ευανάγνωστα πλήκτρα.

• Με μεγάλη, ευκρινή οθόνη LCD που εμφανίζει τον αριθμό που σας καλεί. Με 5 ρυθμιζόμενα επίπεδα ευκρίνειας. Για τονικό και παλμικό σύστημα κλήσεων.

• Με δυνατό κουδούνισμα (ρυθμιζόμενο) για ηλικιωμένους με προβλήματα ακοής.

• Τοποθετείται επιτραπέζια ή επιτοίχια.

• Δεν χρειάζεται εξωτερική πηγή ενέργειας.

• Χρησιμοποιεί μπαταρία η οποία έχει διάρκεια έως 10.000 πατήματα κλήσης.

 

TETRA – Σύστημα ασύρματης τηλεπικοινωνίας

 

Το TETRA είναι σήμερα το πιο σύγχρονο σύστημα ραδιοεπικοινωνιών. Παρέχει υπηρεσίες VIRTUAL PRIVATE NETWORK (VPN) που δεν καλύπτονται με τα παραδοσιακά συστήματα επικοινωνίας (όπως το GSM και τα αναλογικά Ραδιοδίκτυα). Το βασικότερο χαρακτηριστικό (πλεονέκτημα) της τεχνολογίας TETRA είναι ότι συνδυάζει λειτουργία κινητού τηλεφώνου και ασυρμάτου σε μια συσκευή με ασφάλεια.


3.3. Σύστημα Πυρανίχνευσης – Αυτόματης κατάσβεσης (Fire Alarm)

Τα τελευταίας τεχνολογίας συστήματα που διαθέτουμε, σε συνεργασία με το Κέντρο Λήψης Σημάτων, ανιχνεύουν και ενεργοποιούν αυτόματα τα συστήματα κατάσβεσης.
Πραγματοποιούμε Εκπόνηση μελέτης για την τοποθέτηση του ιδανικότερου συστήματος πυρασφάλειας του χώρου σας. Σχεδιάζουμε την πυροπροστασία σας με τα τελειότερα συστήματα της παγκόσμιας αγοράς. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εκπαίδευση του προσωπικού σας για την αντιμετώπιση πραγματικού γεγονότος καθώς τον τακτικό έλεγχο του.

 

3.4. Σύστημα Συναγερμού

Διαθέτουμε τα πλέον σύγχρονα μέσα παρακολούθησης και ανίχνευσης.
Χωρίς καμία υποχρέωσή σας, αναλαμβάνουμε την μελέτη για τις ανάγκες υποστήριξης του χώρου σας σε σύγχρονα συστήματα συναγερμού.
Η πρότασή μας θα περιλαμβάνει τις εξυπνότερες λύσεις σε συνδυασμό με τις φθηνότερες τιμές. Η τοποθέτηση και το service γίνεται από έμπιστο εξειδικευμένο συνεργείο μας.Η τοποθέτηση και το service γίνεται από έμπιστο εξειδικευμένο συνεργείο μας.

Μελέτη & Εγκατάσταση

 

 

Η πρόληψη είναι το κλειδί της ασφάλειας.


Η Globity Services σας προτείνει την εγκατάσταση νέου, την συντήρηση ή την αναβάθμιση του παλιού σας συναγερμού, με νέας τεχνολογίας ενσύρματα ή ασύρματα συστήματα.

Η ασφάλεια είναι μια πολύ ευαίσθητη έννοια. Ευτυχώς έχει παραμέτρους που μπορείτε να υπολογίσετε και να πάρετε τα απαραίτητα μέτρα που σας προσφέρουν πλήρη κάλυψη.

Η τεχνολογία αιχμής των επώνυμων προϊόντων και των συστημάτων συναγερμών που χρησιμοποιούμε στην Globity Services σας επιτρέπει να είστε σίγουροι, κάθε λεπτό της ημέρας όπου κι αν βρίσκεστε, ότι η ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησης σας είναι εξασφαλισμένη.

Η εμπειρία και τεχνογνωσίας μας, μας επιτρέπουν, με το μικρότερο δυνατό κόστος:

• Να μελετάμε τις ιδιαίτερες ανάγκες σας

• Να προτείνουμε εξειδικευμένες λύσεις

• Να εγκαθιστούμε και να προσφέρουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη των συστημάτων "ασφαλείας "

Ο σύμβουλος ασφαλείας μας, μελετά τον χώρο της οικίας ή της επιχείρησής σας και σας προτείνει το κατάλληλο σύστημα ασφαλείας με σκοπό την πλήρη κάλυψη του από οποιαδήποτε παραβίαση, κίνδυνο φωτιάς κ.λ.π

3.5. Access Control

Έλεγχος εισόδου οχημάτων, προσωπικού και καταγραφής αυτών με συστήματα νέας τεχνολογίας.

Είναι ένα εξειδικευμένο σύστημα που σε μια μελέτη ασφαλείας, υποστηρίζει συγκεκριμένα σημεία πρόσβασης πέραν του ενός.
Καταγράφει, ελέγχει και δίνει ή απαγορεύει πρόσβαση σε ανθρώπους και οχήματα.

Με την εφαρμογή Access Control, μέσω μιας μαγνητικής κάρτας (stripe card) ή μιας κάρτας τύπου προσέγγισης (proximity card) και/ή ενός προσωπικού κωδικού ασφαλείας, εξασφαλίζεται αφενός η ασφάλεια του χώρου και αφ’ ετέρου η προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Διατίθεται μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων ελέγχου Πρόσβασης – Χρονοπαρουσίας από απλούς stand alone καρταναγνώστες μέχρι πλήρως μηχανογραφημένα συστήματα πρόσβασης συμβατικού τύπου ή τύπου προσέγγισης (proximity card), για τον έλεγχο μιας ή πολλαπλών εισόδων / εξόδων.
Για ειδικές εφαρμογές με μεγάλες απαιτήσεις ασφαλείας, υπάρχει η επιλογή “Βιομετρικών Συστημάτων προσπέλασης ” (Biometric Access Control Systems).

3.6. Ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου με κάμερες (CCTV) και απομακρυσμένης διαχείρισης

Πρωταρχικός ρόλος της εταιρείας είναι ο εξοπλισμός κάθε χώρου με τα πιο σύγχρονα, λειτουργικά και αξιόπιστα συστήματα επιτήρησης, ώστε να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις νέες τάσεις και συνθήκες της αγοράς.
Ποιότητα, τεχνολογία υλικών και προηγμένος σχεδιασμός είναι τα δυνατά σημεία που χαρακτηρίζουν την ολοκληρωμένη σειρά CCTV της εταιρείας, που απευθύνεται σε επιχειρήσεις, επαγγελματίες, ιδιώτες.

Ο εξοπλισμός αυτός μπορεί να αποτελείται από: Κάμερες ασπρόμαυρες και έγχρωμες, υψηλής ευκρίνειας, με δυνατότητα ήχου, φακοί Auto – iris / Zoom, μοτέρ περιστροφής pan tilt, διαχωριστές εικόνας, πολυ-πλέκτες, μαγνητοσκόπια εγγραφής, συστήματα μετάδοσης / Τήλε-μεταφοράς εικόνας, προβολείς υπέρυθρης ακτινοβολίας για την επιτήρηση χώρων με φωτεινότητα 0 Lux, τεχνολογία οπτικών ινών (fiber optics) για την μεταφορά οπτικού σήματος (εικόνας) σε μεγάλες αποστάσεις και μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων ειδικά ανά περίπτωση για έλεγχο του προστατευόμενου χώρου.

 

Συστήματα Καταγραφής

 

 

Συστήματα Συναγερμού

 

 

Συστήματα Πυρανίχνευσης

Συστήματα Πρόσβασης

 

 

3.7. Ασφάλεια λιμενικών εγκαταστάσεων

Ένας από τους νέους τομείς ασφαλείας στον οποίο η Globity Services επιθυμεί να αναπτύξει δραστηριότητα είναι αυτός της ασφάλειας λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων.

Ήδη όμως διαθέτει και τη δική της τεχνογνωσία παρέχοντας εδώ και καιρό υπηρεσίες ασφαλείας σε εξειδικευμένες λιμενικές εγκαταστάσεις, όπως είναι αυτές του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυτάλλειας.

Συνεπώς η συνένωση των δυνάμεων της, εκτιμούμε ότι αποδίδει μια υψηλού επιπέδου συνεργασία η οποία μπορεί να καλύψει αποτελεσματικά τις απαιτήσεις του διεθνούς κώδικα ασφαλείας πλοίων και λιμένων (ISPS Code), του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).

Μέσω της συνεργασίας αυτής και της συνεχούς κινητοποίησης των στελεχών και των δύο εταιριών προκύπτει μία, υψηλού επιπέδου, ομάδα ειδικών που μπορεί να φέρει εις πέρας, γρήγορα και αποτελεσματικά, ακόμη και την πλέον απαιτητική εργασία γύρω από την ασφάλεια των λιμένων και των λιμενικών εγκαταστάσεων.

Back To Top