Διαχείριση Αναλωσίμων Υλικών
Print this page

Διαχείριση Αναλωσίμων Υλικών

Διαχείριση Αναλωσίμων Υλικών

Η εξασφάλιση αναλωσίμων (υλικά υγιεινής, χαρτικά, είδη ατομικής υγιεινής, είδη καθαρισμού) για την καθημερινή εξυπηρέτηση του προσωπικού αλλά και των επισκεπτών της επαγγελματικής εγκατάστασης, απαιτεί ένα ευέλικτο και οικονομικό Πλάνο Διαχείρισης.
Απαλλάσσουμε τα στελέχη σας από τις καθημερινές έγνοιες ποιότητας, κόστους, αποθεμάτων, λειτουργίας συσκευών διάθεσης.
Το Σύστημα ενσωματώνει τα παρακάτω στάδια:


• Μελέτη Αναγκών
• Καταγραφή αναγκών (αριθμός προσωπικού και επισκεπτών) καθώς και τις ειδικών λειτουργικών συνθηκών
• Εργονομική Μελέτη σημείων τοποθέτησης συσκευών
• Εκπόνηση Προγράμματος Εξυπηρέτησης
• Χρονοδιαγράμματα και ποσότητες εφοδιασμού των αναλωσίμων και των συσκευών
• Είδη – Συσκευές - Καταναλώσεις
• Επιλογή αναλωσίμων και συσκευών σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες του πελάτη
• Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης
• Υλοποίηση σχεδιασμού μέσα από καταγραφή αποκλίσεων.
• Ποιοτικές και ποσοτικές αξιολογήσεις
• Παρακολούθηση λειτουργίας συστήματος και Σύνταξη Δελτίου Αξιολόγησης Διαχείρισης.

Με την αποκέντρωση στην Διαχείριση των Αναλωσίμων, οι πελάτες μας μειώνουν, σε μεσοπρόθεσμο χρόνο, το κόστος και αυξάνουν την ποιότητα εξυπηρέτησης των αναγκών του χώρου.