Έλεγχος Στόλου Οχημάτων

Έλεγχος Στόλου Οχημάτων

Η άποψη της Εταιρείας μας,

Μέσα από την εμπειρία και τεχνογνωσία που εμπράκτως έχει αποδείξει μέχρι τώρα και σύμφωνα με την ολοένα αυξανόμενη ανάγκη για επαγγελματική αντιμετώπιση, στα θέματα της ασφάλειας, με τα νέα δεδομένα, είναι: Η χρήση των πλέων συγχρόνων μέσων συστημάτων ασφάλειας από το έμπειρο προσωπικό μας που ενημερώνεται και εκπαιδεύεται διαρκώς , σε συνεργασία με τα στελέχη μας, μελετάει και επεμβαίνει με τον πλέον επαγγελματικό τρόπο ( με μελέτες ασφαλείας, ειδικές οδηγίες, διαχείριση κρίσεων ) αποτρέπει, στο πεδίο δράσης που του δίδεται, τον οποιοδήποτε δόλο.

 Έλεγχος Στόλου Οχημάτων

Παρέχουμε εξειδικευμένες λύσεις διαχείρισης και εποπτείας στόλου οχημάτων σε εταιρείες ή ιδιώτες που έχουν ανάγκη αφενός την παρακολούθηση των οχημάτων τους για λόγους ασφάλειας και αφετέρου την μείωση των λειτουργικών εξόδων που προκύπτουν. Παρακάτω περιγράφονται συνοπτικά τα σημεία που παρατηρείται βελτίωση και ουσιαστικά κέρδος κατά την υιοθέτηση της υπηρεσίας διαχείρισης στόλου οχημάτων.

1) Βελτίωση αποδοτικότητας του στόλου

 Μειώνοντας το χρόνο αδράνειας ενός οχήματος κατά την διαδικασία της φόρτωσης. Γνωρίζοντας το χρόνο επιστροφής ενός οχήματος πραγματοποιείται η ανάλογη προετοιμασία στην αποθήκη για τη νέα τροφοδότηση του οχήματος.

 Στέλνοντας στον πελάτη το πλησιέστερο προς αυτόν όχημα.

 Άμεση και γρήγορη προσαρμογή ακόμα και σε απρόβλεπτα γεγονότα.

 Έλεγχος της συνολικής κίνησης του στόλου σε ημερήσια ή εβδομαδιαία βάση.

2) Βελτίωση υπηρεσιών

 Αναπροσαρμόζοντας άμεσα τα δρομολόγια ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών.

 Ενημερώνοντας τους πελάτες για προόδους ή καθυστερήσεις με αποτέλεσμα την καλύτερη εξυπηρέτηση τους.

 Παρακολούθηση και αυτοματοποιημένος έλεγχος θερμοκρασιών με συναγερμούς για κάθε αισθητήρα και όχημα.

3)Κέρδη

Μείωση κόστους καυσίμων με την αποτύπωση των ωφέλιμων χιλιομέτρων που έχει διανύσει το κάθε όχημα. Παρατηρείται σταδιακή μείωση του συνολικού αριθμού διανυθέντων χιλιομέτρων.

Μείωση κόστους καυσίμων από την μείωση της κατάστασης στο ρελαντί. Υπολογίζεται ότι σε μια μέρα 8ωρης οδήγησης η μηχανή παραμένει σε κατάσταση ρελαντί 30 λεπτά. Σταδιακή μείωση του χρόνου αυτού θα φέρει επιπλέον οφέλη όπως αύξηση του χρόνου ζωής της μηχανής, λιγότερες αλλαγές λαδιών και καλύτερη οικονομία καυσίμων.

Μείωση του κόστους από την βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς και την κατάσταση του οχήματος

Μείωση του κόστους καυσίμων με την καταγραφή του.

Καλύτερη γνώση του κόστους ιδιοκτησίας

Αύξηση της χρησιμοποίησης και της διαθεσιμότητας του οχήματος

Αυτόματη συλλογή στοιχείων μειώνει τα άμεσα κόστη εργασίας

Μείωση της χρήσης των κινητών τηλεφώνων, λόγω της χρήσης χαρτών που επιτρέπουν την ακριβή απεικόνιση των οχημάτων.

Κοστολόγηση των μεταφορών της εταιρίας

Γνώση του ωφέλιμου χρόνου λειτουργίας όλων των οχημάτων με σκοπό τη μείωση των δρομολογίων και την αύξηση των παραδόσεων

 Γνώση του διαθέσιμου χρόνου για επιπλέον παραγγελίες.

Διαβάστε επίσης

 • Διαχείριση Αναλωσίμων Υλικών
  Διαχείριση Αναλωσίμων Υλικών Διαχείριση Αναλωσίμων Υλικών Η εξασφάλιση αναλωσίμων (υλικά υγιεινής, χαρτικά, είδη ατομικής υγιεινής, είδη καθαρισμού) για την καθημερινή εξυπηρέτηση του προσωπικού…
 • Μεταφορά εικόνας
  Μεταφορά εικόνας Μεταφορά εικόνας Για να έχετε καθαρή εικόνα, ακόμα κι όταν δεν είστε εκεί. Θέλετε να μπορείτε να επιβλέπετε τον προσωπικό…
 • Συστήματα Συναγερμού
  Συστήματα Συναγερμού Συστήματα Συναγερμού της GLOBITY Services Βασική προϋπόθεση για την εξασφάλιση της προστασίας της ανθρώπινης ζωής , αλλά και της προστασίας…
 • Συστήματα Πυρανίχνευσης
  Συστήματα Πυρανίχνευσης Συστήματα Πυρανίχνευσης της Globity Services Τα συστήματα πυρανίχνευσης ανιχνεύουν έγκαιρα τη φωτιά και τον καπνό σε ένα κτίριο όπου μπορεί…
Back To Top