Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού

Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού

Το ανταγωνιστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις σήμερα, δημιουργεί παράλληλα, ένα σύνολο προκλήσεων και ευκαιριών. 

Προκλήσεις που ενισχύονται από  αλλαγές για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας και ευκαιρίες που ανακύπτουν από τη νέα πραγματικότητα  στην οποία  ο ρόλος του ανθρώπινου δυναμικού αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Το ανθρώπινο δυναμικό καλείται να παρέχει την εργασία του αλλά κυρίως τα ταλέντα   και τη δημιουργικότητά του, μέσα από συστήματα: δίκαιης εφαρμογής αξιολογήσεων, προαγωγών, επιβραβεύσεων και σύνδεσης αμοιβών-παροχών με τα αποτελέσματα.

 

Η στρατηγική Δ.Α.Δ. είναι το σύνολο των πολιτικών και των μεθόδων της διοίκησης  ανθρωπίνων πόρων, που δημιουργούν τις προϋποθέσεις, τις επαγγελματικές δεξιότητες  και συμπεριφορές   που απαιτούνται για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Globity Services

          Ο ρόλος της Δ.Α.Δ στη Globity Services είναι:

 • Επιτελικός καθώς καθορίζει πολιτικές, συστήματα και λειτουργίες.
 • Υποστηρικτικός σε όλες τις οργανωτικές μας μονάδες.
 • Συμβουλευτικός, καθώς παρέχει συμβουλές.
 • Εποπτικός, καθώς ελέγχει κατά πόσο εφαρμόζονται σωστά οι πολιτικές και οι προβλεπόμενες λειτουργίες.
 • Εκτελεστικός, με την έννοια ότι η Δ.Α.Δ εκτελεί συγκεκριμένες δράσεις και στοχεύει σε καθορισμένα αποτελέσματα.

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της στρατηγικής της Δ.Α.Δ είναι  η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού μας. Η γνώση, οι  ιδέες και το όραμα του ανθρώπινου δυναμικού μας,  συνδέονται αδιάρρηκτα με το όραμα και της αξίες της Globity Services, γεγονός που επιφέρει την αυξημένη αποτελεσματικότητα , όχι μόνο ως προϊόν προσωπικών χαρισμάτων ή ιδιαίτερων ικανοτήτων, αλλά ως παράγοντα της κοινού στόχου και αξιών του εταιρικού οργανισμού και του προσωπικού του.

Παράλληλα, μέσα από αξιολόγηση των συστημάτων διαχείρισης και ανασκόπηση της εκάστοτε υφιστάμενης κατάστασης, δημιουργούμε εμπεριστατωμένες προτάσεις προς άρση οιασδήποτε δυσλειτουργίας εντοπιστεί.

Η ομάδα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού διαμορφώνει και συντηρεί ένα περιβάλλον, δυναμικό, διαρκώς εξελισσόμενο, με δέσμευση στην Ολική Ποιότητα, τόσο στο τεχνικό αποτέλεσμα των έργων, όσο και στην εξυπηρέτηση των πελατών.

Αποδίδοντας τη δέουσα σημασία στον ανθρώπινο παράγοντα, αλλά και στην παραγόμενη επιχειρηματική αξία, δεσμευόμαστε μακροχρόνια και για την αξία της επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό.

Παρέχουμε ευκαιρίες για εξέλιξη και εργασιακές προκλήσεις, ιδιαίτερα, σε ταλαντούχους και «ανήσυχους», ώστε να αξιοποιήσουν αποτελεσματικότερα τις ικανότητές τους.

Αξιοποιούμε ταλέντα και γνώσεις, ζωτικότητα και ενθουσιασμό στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους, μέσα από ικανοποιητικές ευκαιρίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης, σύγχρονες εργασιακές συνθήκες, δυναμικό εργασιακό περιβάλλον, ελκυστική εργασιακή και εταιρική κουλτούρα.

Εξελίσσουμε και διευρύνουμε τα συστήματα αξιολόγησης , σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, την ανάπτυξη καριέρας, τη σύνδεση των αμοιβών με το αποτέλεσμα, τα συστήματα επιβραβεύσεων και διακρίσεων.

Η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού της Globity Services αποτελεί έτσι έναν από τους βασικούς παράγοντες για την έως τώρα επιτυχημένη πορεία της.

Η Globity Services, συγκροτείται ως μια δυναμική εταιρεία με στόχους και επιδιώξεις που συμμερίζονται μαζί η διοίκηση και οι εργαζόμενοι, με βασική αποστολή την ικανοποίηση του πελάτη, την εξυπηρέτησή του και την επίτευξη των εταιρικών του στόχων. . 

 

Διαβάστε επίσης

 • Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού
  Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού Το ανταγωνιστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις σήμερα, δημιουργεί παράλληλα, ένα σύνολο προκλήσεων και ευκαιριών. Προκλήσεις που ενισχύονται…
 • Υγιεινή & Ασφάλεια
  Υγιεινή & Ασφάλεια Το ζήτημα υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας, είναι κεφαλαιώδους σημασίας, για τη Globity Services, στα πλαίσια της λειτουργίας της.…
 • CATERING
  CATERING Η Globity Services παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Catering Για επιχειρήσεις εστιάζοντας σε 3 άξονες: Κάλυψη κάθε επαγγελματικού event και περίστασης αλλά…
Back To Top