Υγιεινή & Ασφάλεια

Υγιεινή & Ασφάλεια

Το ζήτημα υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας, είναι κεφαλαιώδους σημασίας, για τη Globity Services, στα πλαίσια της λειτουργίας της.

Η προστασία τόσο των εργαζομένων, όσο και αυτών που απολαμβάνουν-υποδέχονται τις υπηρεσίες μας, βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων της διοίκησης.

Αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα του θέματος, δίδουμε την απαιτούμενη προτεραιότητα σε πολιτικές και διαδικασίες υγιεινής, πρόληψης και ασφάλειας, όχι μόνο στην τήρηση της νομοθεσίας με την έννοια ενός ευρύτερου συνόλου κανόνων.

Έτσι ενημερώνουμε, όλους τους εμπλεκομένους, σχετικά με κινδύνους που ενδεχόμενα  διατρέχουν, καθώς και για τη μεθοδολογία, με την οποία μπορούν να προστατευθούν, ενώ παράλληλα τους πληροφορούμε για τα προγράμματα βελτίωσης της ποιότητας  ζωής στον εργασιακό χώρο.

 Με την υποστήριξη του Ιατρού Εργασίας και του Τεχνικού Ασφαλείας εκπονούνται  προγράμματα που περιλαμβάνουν:

- Σχεδιασμό παραγωγικής διαδικασίας.

- Δημιουργία αντίστοιχων δομών.

- Επιλογή πιστοποιημένων μέσων και υλικών.

- Εκπαίδευση σε μέσα προστασίας.

- Καθιέρωση εφαρμογής συστημάτων πρόληψης επαγγελματικών κινδύνων

 

Το ζήτημα υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας, είναι κεφαλαιώδους σημασίας, για τη Globity Services, στα πλαίσια της λειτουργίας της.

Η Globity Services δεν αρκείται σε δηλώσεις αρχών και προθέσεων, αλλά έχει διαμορφώσει και καταγράψει μια ολοκληρωμένη πολιτική υγιεινής και ασφάλειας, στην οποία, πέρα από το ρόλο και την αποστολή του Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας (με συμβουλευτικές και εποπτικές αρμοδιότητες), η τελική ευθύνη ανήκει στο κεντρικό management.

Η εμφάνιση του προσωπικού της εταιρείας μας είναι πάντα επιμελημένη, προσεγμένη και ομοιόμορφη, ενώ διαφοροποιείται ανάλογα με την ειδικότητα, το φύλο και τον χώρο εργασίας. 

 

Διαβάστε επίσης

  • Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού
    Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού Το ανταγωνιστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις σήμερα, δημιουργεί παράλληλα, ένα σύνολο προκλήσεων και ευκαιριών. Προκλήσεις που ενισχύονται…
  • CATERING
    CATERING Η Globity Services παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Catering Για επιχειρήσεις εστιάζοντας σε 3 άξονες: Κάλυψη κάθε επαγγελματικού event και περίστασης αλλά…
  • Υγιεινή & Ασφάλεια
    Υγιεινή & Ασφάλεια Το ζήτημα υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας, είναι κεφαλαιώδους σημασίας, για τη Globity Services, στα πλαίσια της λειτουργίας της.…
Back To Top